Uw hoofdmenu.

De leefbaarheid in buurten en wijken, de aandacht voor jong en oud en de zorg voor onze inwoners met beperkingen, wordt steeds meer een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Samen zorgen dat iedereen kan meedoen, is de kern van de nieuwe visie op maatschappelijke ondersteuning. Het is de eigen kracht van mensen en hun directe sociale netwerk dat centraal staat. Betrokkenheid is dan ook een voorwaarde voor het realiseren van de maatschappelijke ondersteuning nieuwe stijl. Het is bijzonder om te ervaren dat de vele vrijwilligers in Waddinxveen, al dan niet georganiseerd, zich dagelijks inzetten voor deze visie.

Wilt u vrijwilligerswerk doen? Op de site van stichtingvrijwilligerswerk vindt u alle benodigde informatie.