Uw hoofdmenu.

Partners

In Waddinxveen is in 2012 samen met een groot aantal maatschappelijke organisaties nagedacht over een gezamenlijke werkwijze in het sociaal domein. Een manier van (samen-)werken, waarbinnen iedereen zich aan dezelfde uitgangspunten en werkafspraken houdt en waarin iedereen meedenkt over wat in Waddinxveen nodig is. Er is een driedeling gemaakt in die werkwijze: de uitvoeringspraktijk, de beleidsontwikkeling en de communicatie met inwoners. Deze website is een concreet resultaat van deze samenwerking. De organisaties die in dit collectief participeren noemen zich ‘Partners in verbondenheid’

Bij de ontwikkelingen zijn de volgende organisaties soms meer en soms minder intensief betrokken:

Aanbieders van individuele voorzieningen (huishoudelijke hulp), Bibliotheek, Buurtzorg, Centrum voor Jeugd en Gezin, Gemeente Waddinxveen (Zorgloket en het cluster Werk en Inkomen), GGD, Hobbyverenigingen, Stichting Jeugd- en Jongerenwerk, kerken, Kwadraad, Kwintes, Palet Welzijn, Platform Gehandicapten Waddinxveen, Platform Sociaal Waddinxveen, REAKT, Seniorenraad, ZOrgcentrum Souburgh, Sportverenigingen, VG-Belang, Vierstroom, Vrijwilligerswerk Waddinxveen, Wijk- en Buurtverenigingen, Wijkplatforms, WOonpartners, de Zonnebloem, Zorgbelang, Zorgpartners, Zorgvragers Organisatie GGZ Midden Holland. En tenslotte de gemeente als initiatiefnemer en in een regisserende en voorwardenscheppende rol. Tevens hebben een aantal burgers geparticipeerd in het traject.